Jeg er / Shamanisme og Religion
Hvad er en Shaman.
 
Shamanen har gennem alle tider været stammens samlingspunkt.

Her mødes mennesker for at få forbindelse til deres inderste væsen og få vejledning til at gå nye og bedre veje i livet.

Den ny tids Shaman, har til opgave at sende lys og kærlig vejledning ud til jordens befolkning, at hjælpe menneskene med at åbne deres hjerter for hinanden, og få løst de knuder og cirkler, som ikke er til gavn for det enkelte menneske.

Den ny tid handler om at stå sammen - at tilgive hinanden, få visdom til at løfte energien i fællesskab, så vi får et mere frit og et lettere flow her på jorden - til gavn for os alle. Shamanens opgave er, at sætte menneskene i forbindelse med deres sjæl og hjælpe dem til at følge sjælens vejledning, så livet bliver mere harmonisk og glædesfyldt.

Den Nye Tids Shaman er en åndelig socialrådgiver, en universel lærer, et menneske som lever i et med naturen og læger alle sår på alle planer.
Shamanen har kendskab til urgammel viden om jorden, naturens orden, dyrenes åndelige opgave, planternes magiske anvendelse, krystallernes kraft.

Den Nye Tids Shaman forstår, at anvende disse kundskaber til gavn for helheden med stor respekt for det enkelte menneske og med en etisk forståelse af høj karat.
Ydermere er Den Ny Tids Shaman trænet i ligeværdigt samarbejde, gruppe samarbejde på tværs af alle grænser og begrænsninger, så der opnås en synenergi effekt der i særdeleshed gavner Moder Jord og menneskeheden.

Respekt for hver sin sandhed til fællesskabet, i en tid hvor vi alle kan mødes i ligeværdighedens kærlighed, man løfter sig selv og hinanden i fælles forståelse - til gavn for hele gruppen videre ud til alle omkring sig.

Jo flere frie og åbne mennesker jo bedre samarbejde - og megen mindre stress og magtkamp. Shamanen husker sin vision og højeste kraft - healer alle sår hos sig selv og fjerner alt ukrudt, der kan forstyrre den rene kraft i at udfolde sig optimalt.
Shamanen skaber det optimale og eventyrlige liv, og vender hver eneste situation til glæde for sig selv og andre.

Den Ny Tids Shaman fokuserer altid på det bedste og smukkeste i hver person, og løfter dennes energifelt, så vedkommende kan mærke sin højeste kapacitet og essenskerne - med fokus på at få handlet det ud i livet, som glæder og fylder op.

Den Nye Tids Shamankraft er kærlighed.

 

 

 

 

 

Shamanisme og Religion

                                               

 
Shamanisme og religion.
 
Der, hvor shamanisme adskiller sig væsentligt fra de religiøse bevægelser er ved den direktespirituelle oplevelse uden mellemmand. Viden og indsigt erfares indefra i modsætning til tro,som er noget, der overtages udefra og fra andre.Der er ingen regler og love, ingen bog man kan slå op i. Der en ingen ledere, der bestemmer,det er ingen religion. Shamanisme er universets vej, lige så mangfoldig som universet,derfor er shamanisme en personlig udviklingsvej.
Shamanisme er blottet for teori, den er et rent oplevelsesbaseret erfaringssystem.I enhver Religion findes begrænsninger.
I den ny tids Shamanismen opløses alle former for begrænsninger i det enkelte menneske.
Den ny tids Shamanisme hjælper menneskene fri af destruktiv frygt, begrænsende tanker, følelser, og handlinger som ofte stammer tilbage fra begrænsende religioner, magt og uvidenhed.
 
Tilbage til sjælen i hjertet, hvor du kan leve i et med dine smukkeste følelser og være tro mod dig og dem.
Samtidig er der stor respekt for alle kærlighedsbudskaber fra enhver religion, hvilket vil sige, atShamanismen er stedet, hvor vi alle kan mødes i ligeværdighed, respektere hver sin sandhed og proces uanset hudfarve og religion.

I livets shamanistiske skole tiltrækker vi selv det, vi står i, der er en højere mening med det, som sker i vores liv. Alt er en lære proces til at blive et større menneske, lige meget hvad vi har været igennem eller lært, kan vi altid ophæve vores egne begrænsninger uden, at det berører andre, og uden at skulle analysere os væk fra nuet.

OM TRO
Kun fra vores eget udgangspunkt, vores egen sandhed, er det muligt at have en tro. 
Ellers har vi bare adopteret andres, og det vil aldrig blive vores eget.
Tværtimod vil det få os til at føle os forkerte, fordi vi vil have svært ved at tage alle aspekter ind i forhold til en udefra kommende tro, som ikke passer til os, der hvor vi er i livet, og med det bevidsthedsniveau vi har her og nu.

Troen er ankeret, ankeret til os selv og til meningen og den indre fred. Vores egen tro behøver ikke have noget navn, eller være knyttet til en bog eller at have en beskrivelse. Ikke et ord.
Det kan være en indre fornemmelse for vej og mening. Din egen tro.
 

 

 

 Kvinde Cirkler
 
Kvinde Cirkel Shamanhulen
 
 
www.Grandmothersdanmark.dk
Jeg er en del af foreningen og ønsker kvinder i alle aldre Hjertelig velkommen til at deltage i den visdom og personlige udvikling som ligger her, et smukt stykke arbejde er gjordt for at genfinde kraften af balance, respekt for energien, forening af hjertets søsterskab som vi alle har brug for.
 
for os er det helt naturligt at passe på moder jord
Skabe en god fremtid for vores børn
 
Grandmothers Circle the Earth – Danmark 
 
kontakt til Kvinde Cirkel på Sydfyn ved Vester skerninge 
Sydfyns Kvindecirkel oplysning om tid og sted fås ved tilmelding til Maria på 25331234 eller mariagladny@gmail.com .
 
Baggrund for Grandmothers Circle the Earth – Danmark 
Rundt om i verden dannes i disse år ’Council’s of Grandmothers’. Åndelige ledere - healere, shamaner, medicinkvinder mv. - samles og rejser Verden rundt. Gennem retreats, ceremonier, foredrag og healing arbejdes der for at genoprette fysisk, følelsesmæssig og spirituel balance via egne og andre oprindelige folks traditioner og visdom.

Inspireret og støttet af Grandmother’s i disse Council’s dannes kvindecirkler, hvor alle er med til at støtte op om arbejdet, som udspringer af Hopi-indianernes profeti:
’When the Grandmothers speak, the World will heal”.

Det handler om at bringe det feminine ind til at afbalancere den maskuline energi, som den moderne verden er domineret af. Dermed menes vores fokus på det forretningsorienterede og målrettede, på struktur, kontrol, effektivitet, produktion og forbrug.

Vi mødes i kærlighed til alt der er.
Takanaiya Schanne Bruun | CVR: 30254953 | Nyrupvej 19, Ørsted, 5620 Glamsbjerg - Fyn | Tlf.: 60 71 02 22