Shaman Forløb.
Nyt hold starter.
August 2018-10 moduler
Optagelse kræver samtale.
 
moduler:
1. 18/19 august
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 
Fredsduerne
 Opstart.
1. 19/20 august
2.  9/10 sept.
3. 14/15 okt.
4. 25/26 nov.
5.  6/7 jan.2018
6.  3/4 feb.
7.  3/4 marts
8.  7/8 april
9.  5/6 maj
10.2/3 juni
 
 
Ny tids Medicin 2017
26/27 august
16/17 sept.
21/22 okt.
11/12 nov.
Lørdage
20 Januar 2018
17 februar
21 april
12 maj
9 juni
 
                    klik her
 
 
Indvielses ceremoni
 
Ceremoni med vindene
 
Kraft Planter - Fordybelse
 
Kraft Planter
 
Ceremoni - lyd
 
 

Vejen til din indre Shaman

 
 En Vej til at leve og videregive den nye tids skabene kraft
 
Den ny tids Shamanisme
 Alle trosretninger og redskaber forenes i kærlighedens lys.
 En Vej til en højere hjerte bevidsthed, ind i naturen i dig selv,
 kærlig respekt til dig selv, andre og Moder jord
VI løfter i flok - DEN NY JORD
 

 

 
 
Næste opstart af grundforløbet 18-19 august 2018

Nye og lette redskaber der hjælper dig med at integrerer og bevare din sjæls Energi i din krop
 
 

Bål CeremoniCeremoni

           Magiske Planter       Indvielse       Cirkel Arbejde   
 
 
                        Pileceremoni ud af begrænsende mønstre
 
      Denne Meditation vil være en del af de nye forløb                 
 
Hjertelig tak for din interesse for det nye hold, Det er vigtigt at vi får en snak og møder hinanden inden du beslutter dig.
Den nye tids Shaman skal bære Renheden ind på jorden.
Det er et meget smukt arbejde og vi bliver renset dybt.
Vi skal ikke længere bære den tunge vej til at blive Shaman, vi får lektierne gennem krop ,sjæl og ånd i samarbejde med naturens redskaber og livets processer. Moder jord har din visdom lagret og åbner porte når du er klar,
hjertes Vej ind i din egen sandhed. 
 
 
 
Nyt Udvidet Forløb
Rejse til dig der har Shaman Grundforløbet
Eller kendskab til pileceremonien
 
Den Hellige Portal
Shaman og ny tids fødsels hjælper
Start 25-26 august 2018 - 6 moduler
 
De 4 Vinde, opstegne mestre, Pile Ceremoni et Helligt samarbejde med Stjernefolket, planeterne, pyramiderne og englene, Metatron leder, pliaderne og de syv søstre, Runernes kraft en forening af alt vi er gennem Regnbuens kraft åbner vi porte til Sjælens rige.
 
 
 Ny folder på vej 
 
 
 
 
Alt kan vendes til kærlighed og lethed i den ny tid.
 
Er du klar til t gå din kraftfulde vej, gennemgå mange indvielser og Rejse et helt nyt sted hen i din proces ?
Dette uddannelsesforløb er dybt intensivt indre arbejde og samarbejde med hinanden i jeres gruppe, som er sammensat fra et højere sted, som står klar til at sende os mange skønne smil, tåre, styrke, mod og Tillid.
Du/i vil komme til at se på livet på nye måder og slippe manipulation og dramaer Du/i vil opdage hvor og hvorfor du/i lever i mønstre som ikke længere tjener dig og slippe illusioner og åbne op for dine ægte følelser og følge dit hjerte, jo dybere vi kommer, jo mere klarhed du opnår, jo større kraft og klarsyn vil du skabe og du vil sige ja til dine helt egne specielle evner og talenter.
Du lære at blive i din egen energi, du lære at heale dig selv, rejse i dig selv - løfte dig selv og andre ud af en hver form for stress, tung energi og begrænsninger i samarbejde med naturens redskaber.
Det er et forløb, som lytter til din sjæl og dine talenter, sammen finder vi de røde tråde i dig, og væver dem sammen,så du kan bære din ægte og sande kraft, du kan bruge redskaberne helt på din egen måde. Redskaberne kan sammensættes med alle healings - og terapiformer for dig, som er behandler i forvejen.

 

 

 ......................................................................................................................................
 

 

 
 
 
Takanayia er et medie som kanaliserer ny medicin til den ny tids højere bevidsthed, vejen gennem 3 -7 dimension på jorden, redskaber bliver opgraderet og løfter/opløser den gamle tunge energi som vi havde/har adgang til og som skabte frygt for hinandens kraft.

Takanayia skabte sin første tromme af råskind for ca.10 år siden sammen med Shamankvinden Jonnya, herefter kom de gode gamle opstegne mestre til hende og lærte hende om at kanalisere den ny tids kraft direkte i de hellige trommer gennem ceremoni. 

Derefter har hun gået sin vej sammen med White Eagle medicine woman fra Alaska hendes fantastiske kanal har vejledt Takanaiyas vej gennem store indvielser.  
 
Som tiden er nu fortsættes rejsen sammen med de kursister jeg selv har uddannet til at bære redskaberne og energien
 
Vi er fødselshjælpere ind i den ny tid, til at bære energien og følge hjertet til det højeste gode for alle.
 
 
 
 
 

 

 Pile Zodiak

 Pile Zodiak

Vejen ud af begrænsede mønstre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Takanaiya Schanne | Nyrupvej 19, Ørsted, 5620 Glamsbjerg - Fyn | Tlf.: 60 71 02 22